przyjazne krzesła do każdego wnętrza Partner

Nasz program

 

Eco-Logiczni

Grupa Nowy Styl to jedna z najprężniej rozwijających się grup meblarskich. Dążymy do tego, aby nasze portfolio produktowe oferowało kompleksowe rozwiązania biurowe i było dostępne dla użytkowników na całym świecie.

Wsłuchując się w oczekiwania naszego otoczenia, tworząc setki nowych produktów, nie zapominamy o odpowiedzialności za otoczenie, w którym działamy. Od wielu lat realizujemy politykę proekologiczną i odpowiedzialności społecznej. Nasz program Eko-Logiczni realizujemy na trzech płaszczyznach: Ludzie, Produkt i Środowisko.

Od 2012 roku należamy do Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.
 

Więcej

Ludzie

Jako pracodawca o znaczącym wpływie w swoim regionie, jesteśmy odpowiedzialni za kształt lokalnego rynku pracy. Podstawą budowania relacji z naszymi pracownikami jest szacunek i sprawiedliwe traktowanie. Wspieramy powrót na rynek pracy osób, które zostały z niego wykluczone (osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, więźniowie). Nie zatrudniamy dzieci poniżej 16 roku życia. Działamy zawsze zgodnie z prawem i pełnią obywatelskich swobód. Budujemy partnerskie relacje z naszymi klientami, dostawcami i kontrahentami. Traktujemy z szacunkiem naszych konkurentów. Współpracujemy jedynie z firmami przestrzegającymi praw człowieka.

Działania charytatywne realizujemy przez Fundację im. Janusza Korczaka.

Więcej

Produkt

Fundamentalnym celem naszej działalności jest zadowolenie naszych klientów. Na płaszczyźnie tworzenia satysfakcjonujących produktów punktem wyjścia jest dla nas bezpieczeństwo i jakość produktów. Przed wprowadzeniem produktu na rynek, testujemy go w wewnętrznej jednostce badawczej. Bezpieczeństwo większości produktów potwierdzamy w niezależnych instytucjach. Dla zagwarantowania prawidłowego, poprawnego użytkowania naszych produktów udostępniamy klientom instrukcje montażu i użytkowania. Wraz z rozwojem naszej działalności dążymy do pełnej odpowiedzialności ekologicznej za łańcuch dostaw i za wydłużenie cyklu życia naszych wyrobów.

 

 

 


DRUKUJ