przyjazne krzesła do każdego wnętrza Partner

Krzesła kompozytowe

Do tej pory Grupa Nowy Styl podejmowała wiele działań w celu racjonalizacji gospodarowania materiałami i surowcami do produkcji swoich mebli. Wytyczone przez Zarząd Grupy cele Polityki środowiskowej zainicjowały wiele proekologicznych inicjatyw, m.in. minimalizujących zużycie energii, wody oraz ograniczających powstawanie odpadów. Teraz – z pomocą Funduszy Europejskich opracowaliśmy nową technologię, która pozwoli również na maksymalne ich wykorzystywanie.

Zakończony w ubiegłym roku projekt „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych”, zrealizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pozwolił na znalezienie proekologicznej alternatywy. Polega ona na zastąpieniu dotychczas stosowanych komponentów elementami wytwarzanymi z odpadów powstających w procesach produkcyjnych (m.in. odpadami drewnopochodnymi oraz ścinkami materiałów tapicerskich). Dzięki temu w zakładach Grupy Nowy Styl byliśmy w stanie ograniczyć wykorzystanie surowców pierwotnych. Tapicerowane wersje popularnych krzeseł: VENUS i FOSCA, które znajdują się w wielu kawiarniach, domach i miejscach socjalnych, będą od teraz wykonywane zgodnie z najnowszymi eko-technologiami. 

„Do produkcji siedzisk krzeseł VENUS i FOSCA wykorzystywane są formy, w których powstaje gotowy, właściwie ukształtowany element, który nie musi być poddawany dodatkowej obróbce, czyli wycinaniu, frezowaniu itp. Taki proces eliminuje powstawanie dodatkowych odpadów. Co więcej – materiały wykorzystywane do produkcji desek kompozytowych to przede wszystkim odpowiednio rozdrobnione i wysuszone odpady drzewne oraz ścinki materiałów tapicerskich. Tak przygotowane komponenty zostają ze sobą zmieszane w odpowiednich proporcjach, a następnie zaklejone środkiem wiążącym. Przygotowana mieszanina trafia w odpowiednich ilościach do wcześniej wspomnianych form i zostaje poddana procesowi prasowania w podwyższonej temperaturze. Po zakończonym cyklu prasowania otrzymujemy gotowy element” – opisuje kierownik Sekcji Rozwoju Technologii Drewna, Piotr Hryńczuk.

DRUKUJ